Ta strona używa plików cookies. Więcej informacji na podstronie

Ubezpieczenia Rolne Mława

Dotyczą osób które posiadają areał użytków rolnych przekraczający 1 ha, o ile podlegają podatkowi rolnemu.

Obowiązkowo ubezpiecz:
• budynek mieszkalny, inwentarski, gospodarczy, stodołę, oborę itd.
• oc rolnika

Dodatkowo możesz wykupić ubezpieczenie:
• ruchomości domowych
• stałych elementów
• ogrodzenia
• budowli
• maszyn, urządzeń i narzędzi
• ziemiopłodów, materiałów i zapasów
• zwierząt gospodarskich
• odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
• następstw nieszczęśliwych wypadków
• upraw

Zakres:
• od ognia i innych zdarzeń losowych
• od kradzieży z włamaniem i rabunku

Przezorny nie tylko obowiązkowo ubezpieczony.

ubezpieczenia rolnicze mława

ubezpieczenia płodów rolnych Mława

Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia rolne, ubezpieczenia rolników od ognie i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie upraw rolnych, ubezpieczenia zwierząt w gospodarstwie, ubezpieczenia płodów rolnych Mława